Informujemy o zmianie terminu zawodów w miejscowości Bóbrka koło Dukli. Pierwotnie zawody miały odbyć się 12 września natomiast zostały przeniesione na 25 września.