Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie na lata 2015-2019:

Eugeniusz Korbecki - Prezez

Stanisław Zygmunt - Wiceprezes

Zdzisław Myrda - Sekretarz

Zbigniew Leniart - Członek Zarządu

Zbigniew Pudełkiewicz - Członek Zarządu

Krzysztof Gierczak - Członek Zarządu

Przemysław Cypryś - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie na lata 2015-2019:

Marian Cichoń - Przewodniczący

Andrzej Franus - Członek Komisji

Jakub Solarz - Członek Komisji

 

Delegaci związku na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Związku Kolarskiego 2016:

Eugeniusz Korbecki

Stanisław Zygmunt


W rezerwie Krzysztof Gierczak