Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie na lata 2023-2027:

Przemysław Cypryś - Prezes

Ireneusz Stafiej - Wiceprezes

Tomasz Rudnicki - Sekretarz

Stanisław Zygmunt - Członek Zarządu

Piotr Szczepanik - Członek Zarządu

 

Honorowy Prezes: Eugeniusz Korbecki

Honorowy Członek Zarządu: Zbigniew Leniart

 

Komisja Rewizyjna Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie na lata 2023-2027:

Marian Cichoń - Przewodniczący

Kamil Zygmunt - Członek Komisji

Sebastian Klaczkowski - Członek Komisji

 

Delegaci związku na Walne Zebrania Polskiego Związku Kolarskiego 2023-2027:

Przemysław Cypryś

Ireneusz Stafiej

 

Delegat rezerwowy: Krzysztof Gierczak